Οδηγός Χρήστη για το Διαλειτουργικό Χάρτη

 

Πρόσβαση στο Διαλειτουργικό Χάρτη

Περιγραφή του Χάρτη

Θέμα του Χάρτη

Εργαλεία του Χάρτη

Χειρισμός του χάρτη με το ποντίκι και το πληκτρολόγιο

Πίνακας Περιεχομένων του Χάρτη

Εκτύπωση

Σύνδεσμοι

Πρόσβαση στο Διαλειτουργικό Χάρτη

 

Η πρόσβαση στο διαλειτουργικό χάρτη γίνεται από την κεντρική σελίδα του Υδροσκοπίου, επιλέγοντας την επιλογή «Διαλειτουργικός Χάρτης» κάτω από το μενού επιλογές στην αριστερά πλευρά της σελίδας.

 

 

Η εικόνα που εμφανίζεται όταν εισέλθει ο χρήστης στην εφαρμογή είναι η κάτωθι.

 

Περιγραφή του Χάρτη

 

Η σελίδα του Διαλειτουργικού Χάρτη περιλαμβάνει

 

  • το θέμα του χάρτη,
  • τα εργαλεία,
  • τον πίνακα περιεχομένων
  • τον πίνακα αποτελεσμάτων και τους
  • συνδέσμους.

 

 

Θέμα του Χάρτη

 

Τα επίπεδα του θέματος είναι τα εξής:

 

α. ο Χάρτης των Δορυφορικών Εικόνων.

β. το Τοπογραφικό Υπόβαθρο.

γ. ο Γεωφυσικός Χάρτης της Ελλάδας και

δ. ο Χάρτης Μετεωρολογικών και Υδρομετρικών Σταθμών της Ελλάδας

 

Στο κάτω αριστερά μέρος του χάρτη υπάρχει η κλίμακα

 

Εργαλεία του Χάρτη

 

Τα εργαλεία του χάρτη περιλαμβάνουν τα εξής:

 και

 

 • Με τα εργαλεία  ο χρήστης μπορεί να μεγεθύνει ή να σμικρύνει μια συγκεκριμένη περιοχή του χάρτη. Επιλέγει το μεγεθυντικό φακό και κάνει κλικ στη μια κορυφή της περιοχής που επιθυμεί να μεγεθύνει. Με πατημένο το αριστερό κλικ σέρνει τον κέρσορα σχηματίζοντας έτσι ένα τετράπλευρο που περιλαμβάνει την επιθυμητή περιοχή.

 

 

 

 • Με το εργαλείο  ο χρήστης μπορεί να μετακινήσει το χάρτη προς την κατεύθυνση που θέλει κάνοντας αριστερό κλικ στο χάρτη και σέρνοντάς τον προς την επιθυμητή κατεύθυνση.

 

 • Με το εργαλείο  ο χρήστης μπορεί να επαναφέρει το χάρτη στην έκταση που είχε αρχικά, κατά την είσοδο στην εφαρμογή και κατά την οποία φαίνεται ολόκληρος ο χάρτης.

 

 • Με το εργαλείο  ο δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να μεταβεί σε προηγούμενη ή σε επόμενη αντίστοιχα έκταση του χάρτη.

 

 • Επιλέγοντας το εργαλείο  εμφανίζεται ένα παράθυρο το οποίο λειτουργεί σαν μεγεθυντικός φακός. Δηλαδή παρόλο που η έκταση κι η κλίμακα του χάρτη δεν αλλάζει, η περιοχή που βρίσκεται κάτω από το μεγεθυντικό φακό μεγεθύνεται κατά 2 έως 10 φορές. Ο χρήστης επιλέγει τη μεγέθυνση που επιθυμεί από το συρόμενο μενού στο κάτω αριστερά μέρος του φακού.

 

 • Επιλέγοντας  ο χρήστης μπορεί να κάνει κλικ σε ένα σημείο πάνω στο χάρτη και να πάρει μια σειρά από πληροφορίες για αυτό το σημείο. Αν κάνει κλικ πάνω σε ένα σταθμό τότε ανοίγει ένα παράθυρο με το όνομα του σταθμού. Στη συνέχεια ανοίγει το συρόμενο μενού κάνοντας κλικ στο βελάκι που βρίσκεται δίπλα στο όνομα του σταθμού. Αν στο μενού που ανοίγει ο χρήστης κάνει κλικ πάνω στο σταθμό, ανοίγει μια καρτέλα με πληροφορίες που περιλαμβάνουν εκτός από το όνομα του σταθμού, τον κωδικό του, τον κωδικό της λεκάνης στην οποία βρίσκεται, σε ποιο υψόμετρο, τι είδους σταθμός είναι, αν είναι ενεργός, αν είναι αυτόματος, για ποια περίοδο διαθέτουμε δεδομένα που έχουν ληφθεί από αυτόν το σταθμό κα. Κάνοντας κλικ πάνω σε κάποιο άλλο σημείο θα πάρουμε πληροφορίες σχετικές με το υδατικό διαμέρισμα ενώ κάνοντας κλικ πάνω σε κάποιο ποτάμι θα πάρουμε πληροφορίες που σχετίζονται με αυτό κτλ.

 

 

Στο κάτω μέρος της καρτέλας με τις πληροφορίες υπάρχει η εντολή «Add to results». Κάνοντας κλικ σε αυτήν την εντολή το επιλεγμένο αντικείμενο αποθηκεύεται στον πίνακα αποτελεσμάτων. Αν το αντικείμενο αυτό είναι κάποιος σταθμός, τότε αυτός σημειώνεται με μια πινέζα. Οτιδήποτε άλλο επιλέξει ο χρήστης να εισάγει στον πίνακα των αποτελεσμάτων, όπως για παράδειγμα ποτάμια, υδατικά διαμερίσματα κτλ. σημειώνεται πάνω στο χάρτη με γαλάζιο χρώμα.

 

 

Κάνοντας κλικ πάνω στο σύμβολο + που βρίσκεται δίπλα στο όνομα του αντικειμένου ανοίγει η καρτέλα με τις πληροφορίες για το συγκεκριμένο αντικείμενο.

 

 

Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να γίνει αποθήκευση κι άλλων σταθμών, υδατικών διαμερισμάτων, ποταμών κτλ. στον πίνακα των αποτελεσμάτων. Αφαίρεση κάποιας από τις επιλογές από τον πίνακα γίνεται με δεξί κλικ πάνω στο επίπεδο και «Remove».

 

 

Κάνοντας δεξί κλικ στο όνομα του επιπέδου που βρίσκεται από κάτω δίνεται στο χρήστη η δυνατότητα τριών επιλογών: Με την πρώτη, «zoom to», μπορεί να μεγεθύνει το χάρτη ώστε να περιλαμβάνει το συγκεκριμένο σημείο, γραμμή ή πολύγωνο. Με τη δεύτερη εντολή, «Pan to», μπορεί να μεταβεί στο επιλεγμένο σημείο, γραμμή ή πολύγωνο κρατώντας σταθερή τη μεγέθυνση. Τέλος, με την τρίτη εντολή, «Remove», μπορεί να αφαιρέσει από τον πίνακα αποτελεσμάτων το συγκεκριμένο επίπεδο.

 

 

 • Με το εργαλείο  του μετρητή μπορούν να γίνουν τα εξής:

           

α. Επιλέγοντας το πρώτο κουμπί  μπορούν να βρεθούν οι συντεταγμένες ενός σημείου που επιθυμεί ο χρήστης.

 

 

β. Με το δεύτερο κουμπί μπορεί να υπολογιστεί η απόσταση δύο ή περισσότερων σημείων ή το μήκος μιας διαδρομής σχεδιάζοντάς την πάνω στο χάρτη. Στο παράθυρο του μετρητή στο επάνω πεδίο αναγράφεται το μήκος του τελευταίου τμήματος της γραμμής που διαγράφει ο χρήστης ενώ από κάτω το συνολικό μήκος της γραμμής.

 

 

Κάνοντας κλικ στο βελάκι δίπλα από τη μονάδα μέτρησης στο δεύτερο πεδίο ανοίγει ένα συρόμενο μενού από όπου δίνεται η δυνατότητα να αλλάξει η μονάδα μέτρησης σε χιλιόμετρα, μέτρα κτλ.

 

 

γ. Επιλέγοντας το τρίτο κουμπί  ο χρήστης μπορεί να υπολογίσει το εμβαδόν και την περίμετρο μιας περιοχής σχεδιάζοντας το πολύγωνο στο χάρτη.

 

 

Ανοίγοντας με κλικ τα συρόμενα μενού των μονάδων μέτρησης δίνεται η δυνατότητα να αλλάξουν σε μέτρα και τετραγωνικά μέτρα, σε χιλιόμετρα και τετραγωνικά χιλιόμετρα κτλ. όπως ακριβώς και στο προηγούμενο κουμπί του μετρητή.

 

 • Επιλέγοντας το κουμπί  ανοίγει ένας χάρτης αναφοράς στο επάνω δεξιά μέρος της οθόνης. Ένα κόκκινο πλαίσιο  περιβάλλει στο χάρτη αναφοράς το τμήμα του χάρτη που φαίνεται στο κεντρικό παράθυρο. Για παράδειγμα αν ο χρήστης έχει μεγεθύνει την περιοχή της Πελοποννήσου, στο χάρτη αναφοράς, το κόκκινο πλαίσιο θα πλαισιώνει αυτήν την περιοχή.

 

 

Μετακινώντας το πλαίσιο στο χάρτη αναφοράς, ο χρήστης μπορεί να παρατηρήσει άλλες περιοχές του χάρτη χωρίς να αλλάζει η μεγέθυνση.

 

 • Εκτός από τα εργαλεία που περιγράφηκαν ανωτέρω υπάρχουν άλλα δύο που βρίσκονται πάνω και αριστερά στο χάρτη.

 

 

Με το πρώτο από αυτά  ο χρήστης μπορεί πατώντας τα βέλη να μετακινήσει το χάρτη στην κατεύθυνση που δείχνουν.

Με το δεύτερο εργαλείο,  μπορεί να μεγεθύνει ή να σμικρύνει το χάρτη

 

Χειρισμός του χάρτη με το ποντίκι και το πληκτρολόγιο

 

Εκτός από τα εργαλεία του χάρτη, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το ποντίκι και το πληκτρολόγιο για να χειριστεί το χάρτη.

 

 • Η μετατόπιση του χάρτη μπορεί να γίνει με πατημένο το αριστερό κλικ και σέρνοντας το χάρτη προς την κατεύθυνση που επιθυμεί ο χρήστης.

 

 • Κυλώντας τη ροδέλα του ποντικιού προς τα εμπρός ο χρήστης μπορεί να μεγεθύνει το χάρτη ενώ αντίθετα κυλώντας τη προς τα πίσω μπορεί να τον σμικρύνει.

 

 

 • Ο χρήστης μπορεί να μεγεθύνει μια συγκεκριμένη περιοχή που επιθυμεί, αν με πατημένο το πλήκτρο SHIFT σύρει τον κέρσορα πάνω στο χάρτη. Αντιθέτως, μπορεί να σμικρύνει αν σύρει και πάλι τον κέρσορα έχοντας όμως πατημένα τα κουμπιά CTRL+SHIFT.

 

 • Πατώντας SHIFT και κάνοντας κλικ στο χάρτη τότε γίνεται εστίαση στο κέντρο

 

 • Με διπλό κλικ γίνεται μεγέθυνση και εστίαση στο κέντρο.

 

 • Πατώντας SHIFT και κάνοντας διπλό κλικ γίνεται μεγέθυνση και εστίαση στο κέντρο.

 

 • Με τα βέλη του πληκτρολογίου μπορεί να γίνει μετατόπιση του χάρτη προς την κατεύθυνση που επιθυμεί ο χρήστης.

 

 • Πατώντας το πλήκτρο + γίνεται μεγέθυνση

 

 • Πατώντας το πλήκτρο – γίνεται σμίκρυνση.

 

Πίνακας Περιεχομένων του Χάρτη

 

 

Στον πίνακα περιεχομένων του χάρτη βρίσκεται το υπόμνημά του. Πατώντας πάνω στο σύμβολο + δίπλα από κάθε επίπεδο ο χρήστης μπορεί να δει ποιο είναι το σύμβολο για καθένα από αυτά και να το αναγνωρίσει στο χάρτη.

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες επιπέδων. Η πρώτη είναι αυτή που περιλαμβάνει τους διάφορους σταθμούς (κλιματολογικούς, μετεωρολογικούς, σταθμημετρικούς και υδρομετεωρολογικούς). Η δεύτερη είναι αυτή που περιλαμβάνει το τοπογραφικό υπόβαθρο και η τρίτη είναι αυτή με τις δορυφορικές εικόνες.

 

Εκτύπωση

 

Κάνοντας κλικ στην επιλογή Print – Εκτύπωση ανοίγει το κάτωθι παράθυρο

 

 

Στο πρώτο πεδίο ο χρήστης δακτυλογραφεί τον τίτλο του χάρτη και στο δεύτερο με τη βοήθεια του συρόμενου μενού ορίζει το μέγεθος του σε μικρό, μεσαίο, μεγάλο. Στο πλαίσιο που ακολουθεί τσεκάρει τα επίπεδα για το οποία επιθυμεί να περιλαμβάνονται πληροφορίες στην εκτύπωση. Αν τσεκάρει το τελευταίο κουμπί, «Print results only (no map)», τότε στην εκτύπωση θα περιλαμβάνονται μόνο οι πληροφορίες για τα επίπεδα που έχουν επιλεγεί στο προηγούμενο κουτί και όχι ο χάρτης.

Αφού ολοκληρωθούν οι επιλογές ο χρήστης πιέζει το κουμπί «Create Map – Δημιουργία Χάρτη» και ανοίγει το παράθυρο με τον χάρτη και το υπόμνημα καθώς και τις πληροφορίες που έχει επιλέξει να εμφανιστούν.

 

Σύνδεσμοι

 

Οι σύνδεσμοι που υπάρχουν στη σελίδα της εφαρμογής του διαλειτουργικού χάρτη είναι το Υδροσκόπιο και η βοήθεια. Πατώντας τον πρώτο γίνεται μετάβαση στην κεντρική σελίδα του υδροσκοπίου, ενώ πατώντας το δεύτερο γίνεται μετάβαση στη σελίδα που περιέχει τις οδηγίες χρήσης.